Sunday, May 27, 2018

233 MH17

Ten behoeve van Nederlands sprekenden wil ik  hier enige opmerkingen maken mbt de media publicaties  tot de MH17 tragedie die een wel zeer verwrongen verpolitiekt en simplistisch beeld geven dat geen sense maakt. Ik zal trachten, met excuses voor mijn fouten in het Nederlands,  punt voor punt aandacht te schenken aan de vele tekortkomingen die helaas door vele mensen kritiekloos aangenomen wordt. Ik zal beginnen met de beschuldiging.
1. Op de 14de Juli op klaarlichte holdere zomerse dag wordt kort na het middaguur het Maleise pasagier vliegtuig van Amsterdam op weg naar Kuala Lumpur boven het oostelijk deel van de Ukraine  neergeschoten. Vrijwel onmiddellijk en voordat enig  onderzoek had plaats gevonden, wordt Rusland beschuldigd van deze afschuwelijke daad . Alhoewel het toestel werd  neergeschoten boven Ukrainisch grondgebied en er dus uiteraard in principe twee verdachten waren, neemt een van die verdachten - de Ukraine - deel aan het 'onderzoek'. Juridisch is dit een aanfluiting van het recht die niet door de beugel kan en de politieke opzet van dit schijn onderzoek nog eens duidelijk onderstreept .

Opmerkingen om te  overdenken: Een zg Buk eenheid van het Russische leger op klaarlichte dag overschrijd de grens tegen het middaguur en rijdt enige kms door opstandelingen beheerd gebied om een passagier vliegtuig uit de lucht te gaan neerschieten. NB waarom op klaarlichte dag? Men zou  denken dat de schuldigen de nacht zouden hebben gekozen, voor zulk een weerzinwekkende daad?
Waaroat is de motivatie?  Is er een politieke  or strategische reden ? I Dit zijn vragen die in elk serieus onderzoek gesteld  dienen te worden. Maar ook de absurditeit van de aanklacht benadrukken. Ik vraag  lezers dan ook  een moment stil te staan bij deze lezing en u zult  zich realiseren hoe idioot en ongeloofwaardig deze beschuldiging moet zijn.


Niemand langs de route heeft blijbaar deze eenheid gefotografeerd of gefilmd. De JIT komt nu later met foto materiaal die zekere kenmerken op de eenheden met elkaar vergelijken.
Vervolgens vindt de Buk eenheid een plaaats  in het open veld open veld! Het is vlak landbouw .gebied .

Er zijn dorpjes in de omtrek. Een Buk eenheid is  enorm  groot en moet duidelijk zichtbaar zijn van
vrij grote  afstand in het open veld. Maar toch geen enkeke foto ondanks het feit dat de Buk in het open veld opvallend moet  zijn voor de bevolking en zeer zeer de aandacht  moet trekken. En toch geen mens die een foto maakt. Bovendien maakt het afvuren van een raket een oorverdovend  lawaai die de grond  hevig doet beven. Is er in dit hele gebied vanwaar de raket afgevuurd zou zijn niet een person die iets heeft gezien met een moral om dit te melden ?
De Buk moet daar enige tijd hebben gestaan of wist het precies de tijd dat MH17 over zou vliegen?
Ik wil hiermede de volstrekte absurditeid benadrukken van het hele officiele verhaal dat ons door de autoruteiten wordt voorgeschotelt maar dat helaas door zo veel ktitiekloze mensen wordt geslikt. Een ieder die bereid is even na te denken zal beseffen dat er iets total niet klopt in het officiele verhaal.

2 De rookpluim. Het afvuren van een raket gaat gepaard met een lange rookpluim die minsters 20 minuten in de lucht blijft hangen en langzaam oplost. Zo'n rookpluim is van zeer grote afstand zichtbaar, soms wel 30 km. En toch geen enkele foto of film terwijl vrijwel iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon bij zich draagt. Er is een video van een Duitse toerist die toevallig  daar was en  gemaakt is van het brandende toestel op de grond. Verschillende mensen zijn zichtbaar op de foto, hetgeen aantoont dat het gebied geen verlaten gebied is. Men mag aannemen dat als fotos gemaakt zijn  die a la minuut over de gehele wereld verspreid   zouden zijn via Instagram, YouTube
en het internet.

3. Enige dagen na de ramp met MH17 de separatisten  in het oosten van de Ukraine vinden de zwarte dozen (black boxes) en handigen deze te goeder trouw over aan de eigenaren van het neergeschoten   vliegtuig, een feit dat op de hele  wereld op TV Kon worden gezien. Dit is een uiterst belangrijk gegeven, dat gemakshalve onder de tafel is geveegd en niet meer over wordt gesproken. Waarom?
Als het waar zou zijn dat de Russen en separatisten  schuldig zouden zijn aan het neerschieten van
MH17, is  het dan niet uiterst vreemd dat zij zich zelf  incrimineren door wat uiterst belangrijk bewijs    zou kunnen zijn te overhandigen. Zou in dat geval een crimineel niet zulk  bewijs materiaal .verduisteren, onklaar maken en vernietigen. Of aan de Russen te overhandigen wat achteraf wellichtbeter was geweest.
De zwarte dozen zijn nu uit eindelijk door de Maleisische autoruteiten overhandigd aan een Brits laboratorium. Dit is het laatste wat we van de black boxes hebben vernomen. en wordt niet meer over gesproken. De recordings worden geheim gehouden.

4. De Russische autoriteiten hebben meerdere maken verzocht om de recordings van de Kiev verkeers toren die gevoerd zijn  tussen de pilot van MH17 en de verkeerstoren . Er zijn twee redenen bekend. Een is van de Ukrainsche autiriteiten die beweren dat er op dat moment 'onderhiuds ' zouden plaats  gevonden  hebben ,Een andere dat schurken de verkeerstoren  zijn binnen  gedrongen en de recordings in hadden  genomen.
.Rusland heeft herhaaldelijk haar radar recordings beschikbaar gesteld , doch deze werden afgewezen. De enige wijze om achter de waarheid te komen is om radar en satelite recordings te vergelijken, ipv fotootjes die gemakkelijk kunnen worden geenceneerd. Ook de wetenschappelijke getuigenissen van deskundigen in de vliegtuig industries worden niet bestudeerd. Een ernstige te kort koming. Verscheidenen van deze deskundigen hebben aangetond dat het toestel is neergeschoten door Ukrainsche gevechts toestellen . Op zijn minst had dit  onderzocht moeten   worden.
Het JIT gaat af op gegeven van Bellingcat een uiterst dubieuze organisation,  haar "informatie" ontkeent aan meest socials media.


Saturday, January 20, 2018

Monday, October 30, 2017